Darowizny i Podatek           Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do
        opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

                                                    Darowizny i podatek

    Od kilku lat ustawy podatkowe pozwoliły na ulgi w podatku dochodowym
  dla osób, które przekazują darowizny dla organizacji
  pozarządowych, na cele określone w ustawie.  1 Na czym polega istota odliczenia, ulgi podatkowej w przypadku darowizn?

Postawę opodatkowania stanowi nasz dochód. Im mniejszy jest dochód, tym mniejszy jest podatek, który płacimy.
Przekazując darowiznę organizacji, zmniejszamy nasz dochód o kwotę przekazanej darowizny, w związku z czym płacimy niższy podatek.

2.Czym jest darowizna i czym różni się od przekazywania 1% odpisu
podatku dla organizacji pożytku publicznego?


Darowizna to określona kwota, przekazywana organizacji pozarządowej w formie przelewu bankowego.
Darowizna to nie to samo co odpis 1%! To są dwie zupełnie różne możliwości wspierania organizacji.

Darowiznę wpłacamy w takiej kwocie, jaką my uznajemy za stosowną i odliczamy ją od dochodu. Natomiast odpis 1% podatku obliczamy wg wzoru ustalonego przez organy państwa i odpisujemy ją od podatku
.
  3.Kto może przekazać darowiznę i skorzystać z ulgi?
Darowizny mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy tzn. osoby prawne rozliczające się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawy prawne:Osoby fizyczne rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), a osoby prawne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 roku, nr 54 poz. 654 z późniejszymi  zmianami)

 


 


Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego apelu rodzinie, znajomym,
                  przyjaciołom.
Darmowe strony www dla każdego